KONZUM /alebo lepší holub v hrsti ako vrabec na streche/

Autorka:                     Nina Šošková
Kurátorka:                  Nina Vrbanová
Miesto konania:          Outdoor Gallery, Nitra
Trvanie:                     18.6.2011 – 1.7.2011
Vernisáž:                    17.6.2011 o 18:00 hod.
Web:                           www.outdoorgallery.sk

Aktuálny prezentačný projekt Niny Šoškovej možno vnímať ako voľné pokračovanie jej inštalácie Relax (out_in), realizovanej rovnako na podstavci Outdoor Gallery v roku 2010. Aj v novom – priamočiaro nazvanom – objekte Konzum autorka reaguje na významovo štruktúrovanú povahu miesta pre umenie, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti obchodného centra. Na báze site-specific stratégie tvorby kriticky reflektuje spotrebný charakter aktuálneho života a kultúry, kde nad všetkým suverénne víťazí trh a ekonomická sila konzumu. Symbolom tohto marazmu sa začiatkom nového milénia v postsocialistických krajinách stávajú práve obchodné centrá ako koncentrovaná substitúcia ulíc mesta či mestskej (pa)kultúry vôbec.

Objekt pojednaný ako nadrozmerná vtáčia búdka na princípe vecnej podobnosti a zároveň významového paradoxu medzi prirodzenou (nevyhnutnou) a kultúrnou (samoúčelnou) sférou dnes poukazuje na absurditu a napokon aj disfunkčnosť tohto typu „kultur-konzumu”. Pertraktuje vlastne motív spotreby pre spotrebu. Zdvojený objekt je hyperbolizovaným symbolom konzumu ako pasce, do ktorej stačí neustále „podsypávať”. Búdka bola kedysi symbolom túžby človeka ostať súčasťou prírody, súnaležať s ňou. Šoškovej objekt nesie myšlienku permanentného a rastúceho „lapania” ľudí trhom. Názov potom kóduje fakt závislosti ľudí na nezvratne rozbehnutom mechanizme, hoci vtáctvo, keď nepodsypeš, nepríde.

Dielo tu preberá svoju formu a estetiku z parkového, prírodného či domestikovaného prostredia a prenáša ju na frekventovanú komunikáciu v centre mesta. Tým upriamuje pozornosť tiež na absenciu prírody v meste, na jej vytesnenie v prospech prevažne developerských, ekonomických a primárne spotrebne orientovaných záujmov. Okrem toho Šošková ponúka aj inú interpretáciu, v ktorej odhaľuje hierarchický princíp zdanlivo sociálne neštruktúrovaného trhu – dvojposchodový objekt, ako aj prešmyčka známeho porekadla v názve diela odkazujú na novú, hoci len latentne prítomnú hierarchizáciu kultúrno-spoločenských vzťahov, odvíjajúcu sa od nákupnej potencie danej society. Jej dielo sa tak stáva viacvrstvovým komentárom, je kumuláciou paradoxných významov na rovnako paradoxnom mieste.

konzum

Outdoor Gallery má formu prezentačného podstavca situovaného v urbánnom verejnom priestore, čím sa stáva jedinou „kamennou” galériou súčasného vizuálneho umenia tohto typu na Slovensku. Prepojenie miesta pre komunikáciu umenia a mladých, často kriticky namierených vizuálnych prejavov, je ideálne. Podporuje aktuálne výtvarné formy a stratégie: public-art, site-specific inštalácie a objekty, tlače, kresby a pod. Ide vlastne o inovatívnu formu street-artovej prezentácie. Vďaka forme podstavca pred obchodným domom galéria vstupuje priamo do života mesta, flexibilne naň reaguje a usiluje sa získať spätnú väzbu. Je miestom bezprostrednej komunikácie a recepcie súčasného umenia.

Mgr. art. Nina Šošková (1983) je výtvarníčka a galeristka. Magisterské štúdium absolvovala v ateliéri Socha a aplikované médiá na Katedre sochárstva Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka. Je spoluzakladateľkou exteriérovej galérie Outdoor Gallery v Nitre. V jej tvorbe dominujú priestorové médiá a intervencie do verejného priestoru. Prioritne sa zaoberá tematikou priestoru, jeho meniacou sa povahou v špecifických i sociálne vyhrotených situáciách. Je spoluautorkou publikácie Forma – Zborník textov a reflexií o súčasnom sochárskom umení.

Mgr. Nina Vrbanová (1986) je estetička, kurátorka a galeristka. Študovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje ako projektová manažérka Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave, je kurátorkou jej iniciačnej zbierky. Pôsobí ako zodpovedná redaktorka časopisu Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. Publikuje v odborných periodikách a denníkoch (Profil, Flash Art, Jazdec, Kód, Rak, SME a i.), v katalógoch a publikáciách. Je redaktorkou portálu Artdispecing.sk. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na FF UKF v Nitre.

tlačová správa
autorka článku: Mgr. Nina Vrbanová

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.