Slovensko získalo v medzinárodnej súťaži tretie miesto

Študent z Thajska žijúci na Slovensku sa v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie umiestnil na treťom mieste. Na prvom mieste sa umiestnila Slovenka študujúca v Českej republike.

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov. Súťažné články alebo dokumentárne filmy mali tvorivo spracovať problematiku migrácie alebo integrácie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Litve alebo Rumunsku. Z celkového počtu 27 súťažných príspevkov bolo 21 článkov a 6 filmov. Práce hodnotila porota zložená z profesionálnych novinárov, pracovníkov IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu a odborníkov z Nadácie Milana Šimecku (Slovenská republika), Centra pre nezávislú žurnalistiku (Maďarsko), Novej školy (Česká republika), Ústavu filozofie a sociológie na Lotyšskej univerzite (Lotyšsko), Ústavu žurnalistiky na Vilniuskej univerzite (Litva) a Sorosovej nadácie (Rumunsko).

V kategórii článok sa na prvom mieste umiestnila Magdaléna Vaculčiaková zo Zvolena študujúca v Brne so svojím článkom Dobre, dobre, dobre!, ktorý zachytáva príbeh barmskej rodiny v Českej republike. Druhé miesto patrí Christine Elene Staicu z Rumunska za jej článok Realita za exotickou fasádou: Emigračný príbeh. Hodnotenie poroty vynieslo na tretie miesto súťažný príspevok Thanakona Tiwawonga, Thajčana žijúceho a študujúceho na vysokej škole na Slovensku. „Opisujem moje skúsenosti a pocity od septembra 2008, keď som prišiel študovať na Slovensko. V článku ukazujem, aký majú migranti postoj k ľuďom na Slovensku a naopak. A snažím sa vysvetliť, prečo je to tak. Chcem poukázať na to, že aj na Slovensku žijú cudzinci a aj keď majú Slováci a cudzinci v niečom rôzne názory a postoje, môžu žiť spolu. Že Slovensko môže vytvárať domov aj pre cudzincov,” vysvetľuje Thanakon o svojom súťažnom príspevku Môj život, môj pribeh a dodáva: „Pri čítaní mojho článku si možno aj ďalší migranti uvedomia, že máme spoločné pocity i skúsenosti a hlavne že tu nie sú v tom sami.”

V kategórii dokumentárny film si prvú cenu odniesol Zdeněk Chaloupka z Českej republike za svoj dokument Elena o mladej Ruske, ktorá sa rozhodla začať nový život v Českej republike. Druhá cena putovala do Maďarska Nikole Cibulye za filmový príspevok Maďarsko, môj druhý domov, o arabskom majitelovi manažérskej firmy Hamzahovi žijúcom v Maďarsku. Tretiu cenu získala Rumunka Ania Dana Cazan za svoj film Neúplní, v ktorom opisuje pocity túžby za domovom, smútku za rodinou ale aj radosti z možností, ktoré sa migrantom žijúcich v cudzej krajine naskytnú.

Víťazi boli vyhlásení a ceny odovzdané na medzinárodnej konferencii Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa uskutočnila  od 16. do 18. mája 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ. Víťazné práce budú zverejnené vo vybraných médiách.

„Súťažou sme chceli poskytnúť priestor mladým ľuďom na tvorivé vyjadrenie názoru a vnímania problematiky migrácie a zviditeľniť ich práce, ktoré prispejú k diskusii, k informovaniu a budovaniu povedomia verejnosti o témach migrácie a integrácie,” vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike.

Súťaž je súčasťou medzinárodného projektu Migranti v centre pozornosti – Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov, ktorý realizuje IOM v spolupráci s partnermi na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku a Rumunsku. Cieľom projektu, ktorý prebieha do konca decembra 2011 a je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom Európskeho fondu pre integráciu, je prispieť ku kvalitnejšiemu spravodajstvu v médiách o migrácii, o štátnych príslušníkoch tretích krajín a ich integrácii a tým k zvýšeniu povedomia verejnosti o týchto témach. Dlhodobým zámerom projektu je kvalitným a profesionálnym informovaním o migrácii prispieť k zníženiu predsudkov a stereotypov v spoločnosti a k lepšej integrácii migrantov.

Výsledky súťaže Migrants in the Spotlight a linky, kde ich nájdete

Kategória Články

1. miesto – Magdaléna Vaculčiaková: „Good, good, good!”
http://www.iom.sk/sk/publikacie/category/4-ine-aktivity?download=53%3Amits-compet-vaculciakova-1st-place-articles

2. miesto – Cristina-Elena Staicu: „The reality behind the exotic façade: An immigration story”
http://www.iom.sk/sk/publikacie/category/4-ine-aktivity?download=54%3Amits-compet-staicu-2nd-place-articles

3. miesto – Thanakon Tiwawong: „My life – My story”
http://www.iom.sk/sk/publikacie/category/4-ine-aktivity?download=55%3Amits-compet-tiwawong-3rd-place-articles

Kategória Dokumentárne filmy

1. miesto – Zdenĕk Chaloupka: „Elena”
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279458550033

2. miesto – Nikol Cibulya a Anna Csonka: „Hungary, my step home”
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279449680033

3. miesto – Ania Cazan: „Incomplete”
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279419365033

tlačová správa IOM

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.