Kedy a kde mám zápis? Podrobný rozpis pre všetky fakulty

Podľa informácií z webov jednotlivých fakúlt vám prinášame podrobný harmonogram zápisov pre všetky odbory. 

September je na UKF obdobím zápisov, tvorby rozvrhov a začiatku semestra. Ako prvý treba absolvovať zápis, a keďže každá z fakúlt má iné pravidlá a iný rozpis, tak sme pre vás pripravili tento článok. Svoj dátum a čas si v ňom nájde každý (skoro) študent.

Fakulta prírodných vied

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia mali zápis v júni, náhradným termínom je 5. september. Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia absolvujú potvrdzovanie tlačív.

Náhradný termín zápisu do 1. ročníka Bc. štúdia: 5. september 2017, miestnosť P-2, 8.00 hod.

Magisterské štúdium 1. ročník (denná forma, externá forma): 13. september 2017, 8:00 hod., Aula UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Doktorandské štúdium (denná forma, externá forma): 4. september 2017, 8:00 hod., miestnosť P -2, FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Potvrdzovanie tlačív – 2. a 3. ročník

Bakalárske štúdium – 2. a 3. ročník: 12. september 2017, 8:00 hod., Aula UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra (denná forma)

externá forma – priebežne na ŠO FPV v čase úradných hodín

Magisterské štúdium – 2. ročník: 13. september 2017, 8:00 hod., Aula UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra (denná forma)

externá forma – priebežne na ŠO FPV v čase úradných hodín

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Študenti fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, ktorí nastupujú do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, alebo do 2. ročníka magisterského štúdia, si musia povinne do 31. 8. vytvoriť elektronický zápis prostredníctvom AIS. Prváci na bakalárskom i magisterskom stupni sa musia fyzicky zúčastniť zápisov v dátumoch podľa tabuľky:

Foto: fsvaz.ukf.sk

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Študenti fakulty stredoeurópskych štúdií absolvujú zápisy podľa nasledovnej tabuľky:

Foto: fss.ukf.sk

Filozofická fakulta

Študenti filozofickej fakulty dennej formy absolvujú zápis v nasledovných termínoch, harmonogram pre externé štúdium zatiaľ nebol zverejnený.

Foto: ff.ukf.sk
Foto: ff.ukf.sk
Foto: ff.ukf.sk

Pedagogická fakulta

Študenti denných neučiteľských odborov a denného jednoodborového učiteľstva absolvujú zápis podľa rozpisu v tabuľke:

Foto: pf.ukf.sk

Študenti dvojodborového učiteľstva a externých odborov absolvujú zápis podľa tejto tabuľky:

Foto: pf.ukf.sk

titulná foto: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: