Študenti končiaci bakalárske štúdium majú viacero výdavkov. Čo všetko si musia hradiť?

Financovanie štúdia je niekedy náročné. Medzi bežné výdavky patrí napríklad poplatok za internát či za každodenné cestovanie. V treťom ročníku sú nevyhnutné ďalšie financie. Pozreli sme sa na to, čo všetko si musia hradiť študenti, ktorí končia bakalársky stupeň.

Ak chce študent končiaci bakalárske štúdium pokračovať v magisterskom, nemal by zabudnúť na to najdôležitejšie – podať si naň prihlášku. Tá tiež niečo stojí, rovnako, ako pri začiatku štúdia na univerzite. Poplatok za prihlášku na magisterské štúdium je rovnaký ako na bakalárske, a to 30 eur v papierovej forme a 25 v elektronickej. Netreba zabúdať na to, že túto sumu treba včas uhradiť. Aj čas na samotné podanie sa pomaly kráti. (Viac o tejto téme sme písali v článku Na podávanie prihlášok už nezostáva veľa času – na tieto termíny by ste nemali zabudnúť)

S bakalárskou prácou súvisí viacero nákladov

Pred začatím písania záverečnej práce by si mal študent spraviť rešerš v knižnici. S ňou však nemusia byť spojené žiadne náklady. Množstvo knižníc vytvorenie rešerše poskytuje zadarmo, maximálne by ste mali mať v tejto knižnici platný preukaz. Študentka Jana za jej vystavenie nič neplatila. „Rešerš som si dala vyhotoviť zadarmo v Národnej knižnici v Martine pomocou ich online formuláru. Čakala som na ňu okolo dvoch mesiacov. Avšak, počula som, že pokiaľ si o vyhotovenie rešerše požiadate osobne, dostanete ju do niekoľkých hodín,“ uviedla. V prípade, ak si ju dáte robiť na poslednú chvíľu, môžu prísť s tým súvisiace výdavky.

Niektoré témy záverečných prác si vyžadujú ďalšie poplatky navyše. Takúto skúsenosť mala v treťom ročníku aj študentka Filozofickej fakulty UKF v Nitre Michaela. Mala som historicko-právnickú tému bakalárskej práce. Potrebovala som zákony, ktoré sa dali zohnať len v národnom archíve. Za ich poslanie som musela niečo zaplatiť,“  povedala. Pri výbere témy si treba vopred zvážiť svoje možnosti. Pri množstve prác sa dá k potrebným materiálom dostať bezplatne.

Ilustračné foto (archív ON)

Preklad, gramatická korektúra a samotná tlač

Pri bakalárskej práci netreba zabúdať na to, že abstrakt sa musí prekladať aj do cudzieho jazyka. Ceny tohto prekladu sú rôzne. Ak máte šťastie môžete nájsť niekoho, kto vám ho spraví za pár eur. „Natrafila som na inzerát bývalej študentky angličtiny, ktorá ponúkala preklad abstraktu. Skontaktovala som sa s ňou cez email. Vyšlo ma to päť eur. Nemala som žiaden problém, peniaze nechcela dokonca ani vopred,“ opisuje svoju skúsenosť študentka Nikoleta. Treba si však dávať pozor na to, či je prekladateľ skutočne kvalifikovaný a váš text bude v poriadku. Ďalšie financie môžu prísť, ak sa rozhodnete dať si prácu gramaticky skontrolovať.

Ďalšou nemenej dôležitou položkou je cena za vytlačenie a viazanie bakalárskej práce. Jej suma sa nedá stanoviť jednotne, pretože rôzne firmy ponúkajú rozdielne cenníky. A keďže konkurencia je veľká, firmy prichádzajú so zaujímavými zľavami pre študentov. Ušetriť sa dá aj so študentským preukazom. Záverečnú prácu si však treba vytlačiť až dvakrát. Dva výtlačky musí študent odovzdať na študijnom oddelení, jedna z nich sa mu potom vráti. Platí tiež, že ak potrebujete mať prácu do jedného dňa, za takúto službu si obyčajne tlačiareň účtuje väčší poplatok.

Ilustračné foto (zdroj: Pixabay.com)

Odovzdaním záverečnej práce sa to nekončí

Keď budete mať záverečnú prácu konečne v rukách, vaša peňaženka si stále neoddýchne. Cesta za titulom pokračuje na obhajobe bakalárskej práce či štátniciach. Študenti v triede alebo skupine (podľa odboru) sa obyčajne skladajú na občerstvenie a kvety či iné dary pre členov komisie. „V našej skupine sme dokopy vyzbierali 180 eur. Boli sme menšou skupinou, preto sme dávali až po 20 eur,“ uviedla študentka Kristína. Čím je teda trieda alebo študijná skupina väčšia, tým menej peňazí sa zbiera.

Pri promóciách je ďalším výdavkom zapožičanie talára. Talár však nie je súčasťou promócii každého odboru ani školy, je to veľmi individuálne. Taláre sú majetkom konkrétnych fakúlt a každá fakulta má vlastné podmienky ich zapožičania. Napríklad nie na všetkých fakultách promujú bakalári v talároch. Rovnako cenník zapožičania je rôzny, pedagogická fakulta ich požičiava zdarma, filozofická fakulta za poplatok. Pre každý rok môžu byť podmienky odlišné v závislosti od vývoja cien služieb,“  uviedla prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: