Koniec štúdia: Absolventi, nezabúdajte na svoje povinnosti voči štátu

povinnosti absolventov

Popri radosti z ukončenia štúdia treba myslieť aj na byrokratické záležitosti. Sú totiž veci, na ktoré si študent končiaci vysokú školu musí dávať pozor., ak sa nechce dostať do problémov. Aké sú teda povinnosti absolventov voči štátu?

Nič nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Tak je to aj v prípade, keď sa skončia školské časy. Počas štúdia na vysokej škole za vás poistné do zdravotnej poisťovne odvádza štát.

Toto obdobie sa však končí vykonaním štátnej záverečnej skúšky a odvtedy vám štatút „nezaopatreného dieťaťa“ zaniká. Zdravotné poistenie však zaplatené byť musí. A tak nastáva niekoľko možných situácií.

Čo treba urobiť, keď v štúdiu pokračujete?

Pokiaľ ste sa rozhodli v štúdiu pokračovať na ďalší stupeň, vaše povinnosti sú nasledovné. Po zložení štátnej skúšky ste prestali byť študentom, no zdravotné poistenie musíte mať zaplatené.

„Ak napríklad absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) pokračuje v štúdiu na druhom stupni (Mgr., Ing., MUDr., …), počas prázdnin, alebo až do riadneho zápisu do školy, za neho poistenie naďalej hradí štát,“ vysvetľuje hovorca zdravotnej poisťovne Union Matej Neumann.

povinnosti absolventov
Ak sa nezaevidujete na úrad práce, budete si musieť zaplatiť. (foto: unsplash.com)

Prvým variantom je, že buď sa do siedmich dní zaevidujete na úrad práce a odvody bude za vás platiť štát, alebo sa z vás stanú samoplatitelia. Pokiaľ si vyberiete prvú možnosť, na úrad práce treba ísť najneskôr do siedmich dní od ukončenia štúdia. Druhý variant treba oznámiť svojej zdravotnej poisťovni.

Pokiaľ sa na úrad práce nezaevidujete do siedmich dní od ukončenia štúdia, ale po uplynutí tejto lehoty, každý ďalší deň budete musieť na poistnom uhradiť zo svojho.

Prečítajte si aj: Slovenské školstvo v číslach – ministri sa striedajú, máme veľa vysokých škôl a čítame horšie než Čiľania

Na úrad práce je potrebné priniesť platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (v tomto prípade diplom), potvrdenie o dĺžke štúdia, ktoré vám vydá škola po jeho ukončení, a vyhlásenie o podaní prihlášky na ďalší stupeň vysokoškolského štúdia.

Keď dostanete rozhodnutie o prijatí či neprijatí na ďalšie štúdium, toto rozhodnutie je potrebné zaniesť na úrad práce. Ten vás následne buď zaeviduje ako nezamestnaného alebo vás do evidencie nezaradí a vy budete ďalej študent.

Do nástupu na štúdium za vás bude odvody platiť štát. Tento postup je rovnaký pri pokračovaní či už na druhý stupeň, alebo na doktorandské štúdium.

Ak v štúdiu pokračujete, nemali by ste zabudnúť priniesť rozhodnutie o prijatí. (foto: unsplash.com)

Keď sa študentské časy končia

Ak po zložení štátnej skúšky neplánujete ďalej v štúdiu pokračovať, vaše povinnosti sú podobné. Keďže štát v tomto prípade za vás už odvody platiť nebude, vašou možnosťou je buď sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, alebo si môžete odvody platiť sami.

„V prípade, ak sa po skončení štúdia zaeviduje absolvent na úrade práce, zdravotné poistenie za neho naďalej platí štát. V prípade, ak sa zamestná, poistné za neho odvádza zamestnávateľ,” vysvetľuje Matej Neumann.

Ak za neho zdravotné poistenie neplatí štát či zamestnávateľ a ak si neplatí odvody ako živnostník, stáva sa samoplatcom. Skutočnosť, že sa stáva samoplatcom, je občan v zmysle zákona o zdravotnom poistení povinný oznámiť do zdravotnej poisťovne do ôsmich dní od vzniku rozhodných skutočností,“ dodáva

Prečítajte si aj: Študenti končiaci bakalárske štúdium majú viacero výdavkov. Čo všetko si musia hradiť?

O sociálne poistenie sa obávať nemusíte, nič dokladovať nemusíte. (foto: unsplash.com)

O sociálne poistenie mať strach nemusíte

So sociálnym poistením to komplikované nie je. Len z postavenia študenta nevyplýva povinnosť platiť poistné na žiadny druh sociálneho poistenia. Táto povinnosť nevyplýva nikomu, ani štátu. 

„Ak si študent sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia, tak ho za neho neplatí nikto, teda nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Podmienkou nároku na väčšinu dávok je totiž existencia sociálneho poistenia a jeho trvanie počas určitého obdobia, “ hovorí Ľubica Lachká, manažérka Poradenského a servisného centra UKF. 

Voči Sociálnej poisťovni teda študenti po ukončení štúdia nemajú žiadne povinnosti absolventov. „Z dôvodu začiatku, ukončenia, prípadne prerušenia štúdia nemusí študent Sociálnej poisťovni nič oznamovať ani platiť poistné,” dodáva Ľubica Lachká.

Zdieľajte článok

Komentáre: