Mágia sa vyvíjala spolu s ľuďmi. Mnohých ovplyvňuje dodnes

mágia

V období, keď kultúra sa len prebúdzala, človek už dokázal rozoznávať, čo ho ovplyvňuje a formuje. Začal pracovať s okolitým prostredím. Nešlo iba o hmotné prostredie, ale aj o to, ktoré je iba v predstavách. Aj tak by sa dala vysvetliť mágia a jej prvopočiatky.

Človek je tvorivý. Cele pôsobenie na svete vymýšľal, budoval, prestavoval. Samozrejme, netýkalo sa to iba materiálneho pokroku, ale aj duchovna. Duchovná sféra je pokladaná za tú časť kultúry, ktorá dostala najviac zabrať pri postupnom vývoji ľudskej spoločnosti.

Nezodpovedané otázky

Duchovné predstavy a mysticizmus spojený s mágiou nie je výdobytkom moderného človeka. Ten ju dokáže iba zdokonaľovať. Mágia má svoje korene v období, kedy sa ľudia začali združovať do celkov, ktoré im pomohli lepšie a jednoduchšie realizovať svoje myšlienky a názory.

Človek je tvor vnímavý, to na začiatok stačí. Prví ľudia dokázali odpozorovať základne javy, ktoré im poskytla príroda a okolie. Avšak nastal problém vtedy, keď sa človek začal zaujímať o jednotlivé prírodné činnosti.

Ako je možné, že prší? Ako to, že táto rastlina mi vyrástla? Čo sa stane, ak sa dotknem pohyblivého úkazu, ktorý vydáva teplo a v noci svieti? Popálim sa, alebo nie? Mnoho otázok, málo odpovedí, ktoré človeka zaujímali, ale sám sa s nimi nedokázal popasovať a vysporiadať.

Prečítajte si aj: Ak nezabránime odchodu vzdelaných ľudí, cestovný ruch sa u nás nezlepší, hovorí odborníčka

mágia
Ľudia spočiatku nerozumeli napríklad tomu, ako vzniká oheň. (ilustračná snímka: unsplash.com)

Pomoc zhora

Mnohí časom dokázali zodpovedať na otázky spojené so záhadnými prejavmi prírody. Len ako na to prišli oni sami? Nedostali príručku s kľúčom odpovedí na vytesanom kameni, ako sa majú správať voči ohňu a vode.

Zrejme postupovali formou pokus-omyl. Niektorí ľudia sú presvedčení, že dostali podnet od bytostí, ktoré neobývajú našu planétu. Hovoria o mimozemských entitách, natoľko inteligentných, že dokážu svoje už nadobudnuté znalosti posunúť menej inteligentnej ľudskej rase, ktorá očividne potrebovala v tej dobe pomôcť.

Prvé primitívne národy si začali možno práve na tomto základe vybudovávať svoju duchovnú, ale aj materiálnu kultúru, ktorá im tak veľmi pomohla.

Filozofia, základ všetkého

Samozrejme, nechceme skončiť v kruhoch konšpirácií. Preto treba spomenúť fakt, že prvé veľké inteligenčne schopné národy sami dokázali sformovať rôzne vedné odbory. Tie jednoducho a s presnosťou na tú dobu dokázali odpovedať na niektoré nezodpovedané otázky.

Antická filozofia je jednou z disciplín, ktorá sa priamo zaoberala otázkou, ako sa to všetko stalo. Stará antická filozofia sa domnievala, že človek je síce inteligent, ale nie až taký, aby dokázal toto všetko sám. Filozofia brala do úvahy aj božské postavy.

Rastislav Mihálik z oblasti kulturológie tvrdí: „Duchovno u prvých ľudí nezaostávalo, formovalo sa spolu s človekom. Postupne, ako sa človek vyvíjal, tak isto sa vytváral priestor vôkol neho, ktorý mu slúžil k uspokojeniu jeho základných potrieb, nech už boli akékoľvek.“

Nadprirodzené predstavy o svete sa formovali spolu s ľudstvom. (ilustračná snímka: unsplash.com)

Mágia – pomôcka k dosiahnutiu vytúženého cieľa

Najviac bádateľov sa stotožňuje s predpokladom, že pojem mágia bol v antickom svete odvodený od perzských kňazov nazývaných „magus“. V tomto význame sa mágia chápala ako moc človeka ovplyvňujúceho prírodu a prírodné živly.

Vnímanie mágie a aj jej definovanie je podmienené historicky. Závisí aj od vied, ktoré sa ňou zaoberajú. Samozrejme, pojmu mágia môžu antropológovia a etnológovia prisudzovať odlišný význam ako napríklad historici prírodných vied.

Okultné a magické praktiky človek vníma prostredníctvom obradov a úkonov. Tie sú spojené s vierou v schopnosť ovplyvňovať pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy alebo duchov a bohov.

Prečítajte si aj: Darovanie krvi a iných látok – môžete ním pomôcť a niekde si aj zarobiť

Sila myšlienky

Mágia je ľudský fenomén tvorený na základe predstáv, ktoré sa vyvíjajú od samotného počiatku vývinu spoločnosti.

Základným princípom čarov, kúziel a zaklínadiel je schopnosť realizovať vlastnú myšlienku a zhmotniť ju do podoby, ktorá bude presne taká istá, ako si ju človek v mysli vytvoril. Nie na darmo sa vraví, že myšlienka je neuveriteľne mocná a máme si dávať pozor na to, čo vyslovíme a na to, čo si aj myslíme.

Jednotlivé národy sveta majú svoje vlastné špecifické nehmotné prvky, ktoré presne dokumentujú ich spôsoby správania sa v oblasti mystiky a mágia.

V mnohom pomáhala pri skúmaní sveta, snov a predstáv aj na tú dobu pomerne presná veda. (ilustračná snímka: unsplash.com)

Neustály formovateľ tradičnej kultúry

„Odkaz okultných praktík je neustálou súčasťou tradičnej duchovnej kultúry. Tú chápeme ako jeden z primárnych formovateľov človeka vo vyspelých spoločenských systémoch,“ tvrdí odborníčka na kultúrnu antropológiu Simona Martinčeková.

Aj tradičné slovenské ľudové prostredie je bohaté na duchovné predstavy a mágiu. Tie postupne identifikovali slovenskú kultúru. Magické praktiky sa v slovenskom priestore prejavovali väčšinou v spojení s rôznymi obyčajami a výročiami, ale aj s pracovnými zvyklosťami a rodinným životom.

Simona Martinčeková je presvedčená, že mágia sa nedá vykonávať bez viery v samotný konečný výsledok. Mágia je stálou súčasťou, ktorú si moderný človek pretvoril na svoj obraz tak, aby ho špecifikovala.

Nezmenila sa, zmenili sa len ľudia a okolnosti, ktoré vytvárajú dnešný svet. Ako sa človek zdokonaľoval, postupne vylepšoval aj svoje hmotné a nehmotné výdobytky, ktoré mu slúžia v každodennom procese prežitia.

Titulná fotografia: unsplash.com
Autor: Marek Štosel

Text je súčasťou priestoru, ktorý Občas nečas poskytuje všetkým študentom UKF, aj pokiaľ nie sú stálymi členmi redakcie. Neprezentuje názory autora ani redakcie a nesnaží sa tiež nabádať k okultným vedám či mágii.

Zdieľajte článok

Komentáre: