Úspech hokejistov UKF na prvom ročníku univerzitného turnaja

Slovensko, veľa ráz nazývané hokejovou krajinou, doposiaľ nikdy nemalo univerzitný turnaj. Nakoniec sme sa predsa len…