Poézia: Tomáš Pavlech

Všetko čo mám …všetko čo mám je ranná rosa studená a jemná ako tečúca krv z…