Návštevník

Ako zvyčajne, aj dnes čakala na Návštevníka. Bolo tesne pred deviatou večer a vedela, že jej zostáva…

Aby duše rozkvitli: DYM

Dym z tvojej cigarety pristál v mojich pľúcach, všetko sa ako domček z karát rúca. Fúkaš dym a ja ho…

Aby duše rozkvitli: Sami

Niekedy sa len tak prechádzam a všímam si všetkých tých ľudí, ktorých stretnem. Ako sa nám…

O životospráve a rovnováhe

Tak, ako sa časom všetko mení, tak sa mení aj naše ľudské zmýšľanie. V našom zmýšľaní…

The Brain is Better

You might think I’m crazy if I say things like thisBut what if I told you I’m alright…

Aby duše rozkvitli: Nečakané stretnutie

„Ja som Smrť a vítam vás pri ďalšom príbehu. Dnes vám budem rozprávať o tom, ako…