Takmer utajené výskumy III

Na vedeckovýskumnej činnosti našej univerzity sa okrem iných podieľajú aj ústavy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, taktiež Pedagogickej Fakulty. Nahliadli sme do ich zákutí.

Ústav aplikovanej psychológie

Tento ústav vznikol len pred niekoľkým rokmi, v roku 2001. Na začiatku svojej činnosti sa zameriaval na vedeckovýskumnú činnosť a garanciu metodologickej pripravenosti pracovísk fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť. O tri roky neskôr ÚAPs budoval primárne vedecko-výskumnú činnosť v oblasti metodológie psychologického výskumu a v oblasti aplikovanej sociálnej psychológie. Od rokoch 2002 až 2008 každoročne ÚAPs úspešne publikovalo mnoho prác v domácich, ale aj v zahraničných časopisoch či vydavateľstvách. Výskumná činnosť sa zaoberá témami celoživotného vzdelávania učiteľov, sociálne znevýhodnené deti… Pracovníci ústavu už majú za sebou niekoľko úspešných projektov VEGA a CGA. Momentálne je tento inštitút zapojený do dvoch projektov.

Ústav romologických štúdií

Jeho vznik je datovaný od apríla 1990. Je to ojedinelá výchovno-vzdelávacia inštitúcia európskeho a možno aj svetového rozmeru. Orientuje sa na výchovu novej rómskej inteligencie, ale aj tých, ktorí dbajú o zvyšovanie socializácie a kultiváciu rómskeho obyvateľstva. Vedecká činnosť ústavu dosahuje národné aj medzinárodné úrovne.

V súčasnosti ÚRŠ zabezpečuje prípravu vysokoškolských študentov, budúcich odborníkov pre prácu s rómskou komunitou. V súčasnej dobe sú rozbehnuté projekty APVV, VEGA, KEGA a ESF. Výskum sa zaoberá hlavne rómskou kultúrou, jazykom a vzdelávaním Rómov.

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum

Vedecko-výskumnú činnosť orientuje predovšetkým na sociálne, kultúrne a pedagogické problémy rómskej národnostnej menšiny. Rieši národné aj medzinárodné projekty. Momentálne sa pracuje na projekte VEGA – Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách.

Ústav technológie vzdelávania

Vznikol v roku 1992 a jeho činnosť je smerovaná na plnenie pedagogických a vedecko-výskumných úloh v oblasti technológií vo vzdelávaní. Pracovisko sa naďalej podieľa na formovaní a rozvíjaní schopností a zručností budúcich učiteľov. Ide tiež o zavádzanie nových technológii do výučby (e-learning). Ústav sa venuje projektom CGA, KEGA, VEGA, medzinárodným projektom v spolupráci s Českou republikou, rozvojovým programom materských škôl. V rámci publikačnej činnosti vyšlo nespočetne veľa diel vedeckého, odborného a umeleckého charakteru. Súčasťou činnosti ÚTV je aj vychádzanie časopisu Technológia vzdelávania.

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.